X30n0603 法华经合论 (七卷) 【宋 慧洪造 张商英撰】

 卍新纂续藏经 No. 603 法华经合论

 宋 慧洪造 张商英撰

 7卷

 法华经合论目次

 ·卷第一 ·序

·序品第一

·方便品第二

·卷第二 ·譬喻品第三

·信解品第四

·卷第三 ·药草喻品第五

·授记品第六

·化城喻品第七

·卷第四 ·五百弟子品第八

·人记品第九

·法师品第十

·见宝塔品第十一

·提婆达多品第十二

·劝持品第十三

·卷第五 ·安乐行品第十四

·涌出品第十五

·寿量品第十六

·分别功德品第十七

·卷第六 ·随喜功德品第十八

·法师功德品第十九

·不轻品第二十

·神力品第二十一

·嘱累品第二十二

·药王品第二十三

·卷第七 ·妙音品第二十四

·普门品第二十五

·陀罗尼品第二十六

·严王品第二十七

·劝发品第二十八

 ·跋

 法华经合论目次(终)

 No. 603-A 镌法华合论序

 上溯天台下及蕅益施注于妙经者不为少各自披新猎异此立彼破始涉徒读之三四过而不通未见如石门圆明禅师合论能就自己所证向不说破处说之者会有印氏将梓以传余颔之曰足是为讲经者之点眼药便加国字训于其傍畀之然比年以抱痾故气懦不能参详互校于罪我者所不暇计敢告诸方幸下铅笔焉刻成岁在壬午重自京华归于东奥之春也。

 仙台龙宝比丘实养长与题于洛之智积轮下

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses